Home » Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu
BIH

Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu

Radovi na izgradnji Koridora 5C odvijaju se na više gradilišta, a u posljednje vrijeme posebno su izraženi na dionici Nemila – Vranduk, dužine 5,67 kilometara gdje radove izvodi turska firma HGG Insaat Anonim Sirketi.

Dionica Nemila – Vranduk se s jedne strane nastavlja na dionicu Poprikuše (Žepče) – Nemila, a s druge strane na dionicu Ponirak – Vranduk, i prva je dionica koja se iz brdovitog dijela spušta ka ravnici, odnosno pojasu magistralnog puta M-17 gdje su itekako vidljivi radovi proteklih mjeseci, a koji će znatno jeftinije koštati nego da se izvode u brdovitim predjelima.

Na ovoj dionici, u toku su radovi na čišćenju terena, izradi pristupnih puteva, geoistražni radovi kao i radovi na iskopu i nasipanju na dijelu izmještene ceste magistralnog puta M-17.

Ugovor o gradnji ove dionice potpisan je 28. februara ove godine, a rok izgradnje dionice je 24 mjeseca. Finansijska konstrukcija osigurana je ugovorom o zajmu koji je sklopljen s Kuvajtskim fondom za Arapski ekonomski razvoj (KFAED).

Prema informacijama Autocesta FBiH, autocesta dužine 5,67 kilometara je projektovana s dva pojasa odvojena kolnika koji će imati vozne trake širine 3,75 metara te zaustavnu traku od 2,5 metara. U sklopu nje bit će građeni vijadukt Stara Stanica dužine 38 metara i četiri podvožnjaka. Na izmještenom dijelu magistralne ceste, na potezima gdje trasa magistrale dolazi u koliziji s rijekom Bosnom gradiće se dva mosta M1 i M2 oba dužine 185 metara, a planirana je i gradnja jednotračne raskrsnice u naselju Nemila.

U sklopu dionice planirana je i regulacija rijeke Bosne kroz naselje Nemila u dužini od 3 kilometra.

Ukupna vrijednost investicije je 113.990.662 KM, a moguće su djelimične izmjene projekta i obuhvata ugovora o građenju zbog optimizacije trase autoceste. Autor: E.Mehić/klix.ba