Home » Pogledajte pokaznu vježbu Specijalne policijske jedinice Uprave policije MUP-a ZDK
Zenica

Pogledajte pokaznu vježbu Specijalne policijske jedinice Uprave policije MUP-a ZDK

Dana 24.02.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Zenici, u Centru za obuku policijskih službenika i smještaj Specijalne policijske jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, izvedena je pokazna vježba pripadnika Specijalne policijske jedinice. Prije početka vježbe, pripadnici jedinice su postrojeni a komandir navedene jedinice je policijskom komesaru Šišić Rusmiru podnio raport.

Tokom vježbe simulirane su situacije sprečavanja nereda, presretanja vozila sa naoružanim licima koja su u bjekstvu i koja su se udaljila sa mjesta izvršenja teških krivičnih djela, spašavanja lica i potraga za licima, te lišenja slobode izvršilaca krivičnih djela, koje su izvodili posebno obučeni alpinistički timovi, te timovi za pretragu i upad, koristeći posebnu specijalističku opremu. Takođe su simulirane situacije sprečavanja građanskih nereda, nereda huliganskih i navijačkih skupina prilikom održavanja sportskih takmičenja, kao i drugih vidova eskalacije nemira na javnim skupovima, te je takođe demonstrirana upotreba hemijskih sredstava i angažovanje službenih pasa.

Na ovoj pokaznoj vježbi mogao se vidjeti jedan timski i dobro koordiniran pristup pripadnika Specijalne policijske jedinice na kontroli mase, koji je rezultat intenzivnih obuka i obučavanja u proteklom periodu, a ovom prilikom je pokazana i specijalistička oprema ove jedinice, koja je ovoj vježbi sigurno dala poseban kvalitet. Ovo je bila prilika da se na jednom mjestu prezentiraju usvojene policijske vještine, te demonstriraju specifične situacije u kojim, dobro obučeni i uvježbani pripadnici ove posebne jedinice, u vrlo kratkom vremenskom roku stavljaju situaciju pod kontrolu a izgrednike i osumnjičena lica lišavaju slobode.

Nakon vježbe, postrojenim pripadnicima jedinice se obratio komesar Šišić i tom prilikom im čestitao na dobro izvedenoj vježbi, ukazujući na činjenicu da su sve radnje bile koordinirane, usklađene i blagovremene, te da takvo postupanje karakteriše i simbolizira profesionalnu i dobro isplaniranu policijsku akciju. Takođe je naglasio da će maksimalno raditi na profesionalizaciji navedene jedinice, prvenstveno u smislu njenog boljeg i savremenijeg opremanja ali i edukacije njenih pripadnika u svim vidovima specijalističkih obuka.

Kako je u završnici svog obraćanja konstatovao komesar Šišić, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je ozbiljna i odgovorna policijska agencija koja ulaže značajne napore u cilju postizanja dobrih rezultata, kako bi svim raspoloživim kapacitetima i resursima spremno i profesionalno odgovorila na svaki sigurnosni izazov a svim građanima Zeničko-dobojskog kantona pružila i osigurala maksimalnu ličnu i imovinsku sigurnost. Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje Uprave policije MUP-a ZDK