Home » Pogledajte najduži iskopani tunel na Koridoru Vc – na dionici Ponirak – Vraca
Zenica

Pogledajte najduži iskopani tunel na Koridoru Vc – na dionici Ponirak – Vraca

Glavni objekat na poddionici Ponirak – Vraca jeste tunel Zenica koji svojom dužinom od 3.360 metara čini 90 posto trase. Trenutno je to najduži iskopani tunel na autocesti Koridora 5C u Bosni i Hercegovini.

Trasa autoceste poddionica Ponirak – Vraca je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Vranduk – Ponirak i na jugu na poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica i dio je evropske cestovne trase, koridora 5C, koji će povezati Budimpeštu preko Osijeka i Sarajeva sa lukom Ploče.

Osim ove, trenutno su u izgradnji još tri poddionice na relaciji Zenica-Žepče čiji se završetak i puštanje u rad očekuje 2024. godine. Tako će za dvije godine korisnici imati mogućnost voziti autocestom bez prekida na dužini od oko 130 kilometara, od Bradine na ulazu u Hercegovinu do Poprikuša nadomak Žepča.

Izgradnjom ovih poddionica bit će omogućen bolji pristup manjim gradovima, poboljšanje bh. turističke rute i unaprjeđenje trgovinskih tokova između zemalja regiona što će pozitivno utjecati na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Puštanjem u promet tunela Zenica, put između Zenice i Žepča bit će sigurniji, ali i kraći za šest i po kilometara. Osim toga, dugogodišnja praksa JP Autocesta FBiH na cijelom području Federacije BiH je da kroz projekte izgradnje autoceste na Koridoru 5C, ulaže i u lokalnu zajednicu.

Tako će po završetku i ovog projekta Autoceste FBiH, u sklopu sporazuma o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja, vratiti u prvobitno stanje lokalne ceste, dok su izgradnjom novog vodovoda na ovom lokalitetu već riješili problem manjka vode na slavinama stanovništva.

Ukupna vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om. Sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Detaljan prikaz radova na poddionici Ponirak-Vraca pogledajte u videu.