Home » Okončana ovogodišnja Pravna klinika “Vještine zastupanja u krivičnom postupku”
Zenica

Okončana ovogodišnja Pravna klinika “Vještine zastupanja u krivičnom postupku”

Simulacijom suđenja i podjelom certifikata okončana je ovogodišnja Pravna klinika “Vještine zastupanja u krivičnom postupku” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u sklopu “JUST ED” projekta. Studenti su imali priliku u simuliranoj sudnici suočiti se na stranama tužbe i odbrane. Sve to uz optužnicu, optuženog, ali i svjedoke – i to pred sudinicom Suda BiH, a kako bi svoje teoretsko znanje pokazali u praksi.

Dokazi tužilaštva i odbrane bili su vjerodostojni, a optuženog, svjedoke te odbranu i tužioce vjerodostojno su odigrali studenti.

Ahmed Smolo student je treće godine Pravnog fakulteta UNZE: „Pokušat ćemo dokazati krivnju u ovom slučaju. Radi se o davanju dara i drugih oblika koristi. Ja sam na strani tužilaštva i pokušat ćemo izvan svake razumne sumnje da dokažemo krivicu optuženog“.

„Mi ćemo prilaganjem dokaza pokušati da odbranimo optuženog i dokazati da nije kriv za krivično djelo koje mu se stavlja na teret optuznicom“, kazala je Hana Kulović, studentica treće godine Pravnog fakulteta UNZE.

U tri mjeseca priprema ove vannastavne aktivnosti pomagali su im profesori, ali i stručnjaci iz prakse, čime sama Klinika dobija na važnosti. Nezir Pivić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu UNZE, objašnjava kako su tu bili tužioci Tužilaštva BiH, sudije Suda BiH, istaknuti advokati – osobe koje svakodnevno borave u sudnici.

Ovakav vid prakse od izuzetne je važnosti i za buduće pravnike i za institucije u kojima će sutra raditi.

„Kada uđete u instituciju u kojoj ćete sutra raditi, niste osoba bez ikakvog praktičnog znanja – već ste osoba koja je već imala završne simulacije, vodila suđenja, upoznala praktičare, bila u instituciji, pratila suđenja – i, na kraju krajeva, pratila sam postupak krivičnog postupka“, ističe Lejla Hasanović, zamjenica direktora Nacionalnog centra za državne sudove.

Minka Kreho predsjednica je Krivičnog odjeljenja na Sudu BiH: „Oni su puno elokventniji, puno više znaju kada nešto pitamo, obično budem u Komisiji za krivično pravo. Oni znaju šta ga pitam i znaju odgovor, već je ispraksiran u nekim stvarima. To je baš odlična ideja!“.

Pravnu kliniku implementira Nacionalni centar za državne sudove, a realizirana je 18 puta na svim pravnim fakultetima u zemlji kojom je obuhvaćeno više od 200 studenata, a o čijem pohađanju svjedoče uručeni ceritifikati.

federalna.ba