Home » Novi pokušaj izgradnje specijalizirane zdravstvene ustanove za bolesti srca u Zenici
Zenica

Novi pokušaj izgradnje specijalizirane zdravstvene ustanove za bolesti srca u Zenici

U Zenici bi trebala početi gradnja specijalizirane zdravstvene ustanove za bolesti srca i kardiovaskularnog sistema. Gradsko vijeće je usvojilo odluku o prihvatanju ponude i sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja objekta sa privatnom zdravstvenom ustanovom Centar za srce Sarajevo.