Home » Najveće gradilište na Koridoru Vc: Završetak autoceste od Zenice do Žepča krajem 2025.
Zenica

Najveće gradilište na Koridoru Vc: Završetak autoceste od Zenice do Žepča krajem 2025.

Trenutno najveća gradilišta na Koridoru Vc nalaze se u Zeničko-dobojskom kantonu, na relaciji Zenica-Žepče, gdje se grade četiri dionice čijom izgradnjom će građani Bosne i Hercegovine dobiti novih 20 funkcionalnih kilometara puta, ukupne investicijske vrijednosti 419,1 miliona eura sa PDV-om.

Poprikuše – Nemila, Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca su četiri dionice čija je izgradnja u toku, a nakon što iste budu završene, dionica do Žepča će biti skraćena za 15-ak kilometara.

Izgradnja ovih dionica je kompleksna i zahtjevna iz razloga što data trasa ne ide ravnicom već brdskim predjelima, te se velikim dijelom sastoji u izgradnji objekta kao što su tuneli, mostovi i vijadukti sa malim udiom trase autoceste.

POPRIKUŠE-NEMILA

Cijela dionica u objektima i tunelu

U neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepče započinje dionica Poprikuše – Nemila.

Karakteristična je po tome što je gotovo sva sadržana u objektima i tunelu. Od 5,5 kilometara dionice, 900 metara su objekti (mostovi, vijadukti), dok je 3.659 metara tunel Golubinja.

Na predmetnoj dionici od značajnijih objekata projektovan je tunel Golubinja, mostovi Golubinja 1 i Bosna, te vijadukti Golubinja 2 i Kovanići. Dionici pripada i petlja Poprikuše, kao i Centar za kontrolu prometa (COKP).

Radovi se trenutno izvode na cijeloj dionici. Sa ulazne i izlazne strane tunela Golubinja, vrši se iskop i primarna podgrada, izrada podnožnog svoda, temelja i sekundarne obloge, hidroizolacija i odvodnja. Na trasi autoceste u toku su zemljani radovi, rade se iskopi i nasipi na petlji Golubinja. Izvode se i pripremni radovi betonske ploče za čeličnu konstrukciju, kada je u pitanju objekat naplate. Na objektu COKP-a izvode se radovi na temeljima i temeljnim pločama.

Trenutni fokus radova je na izmještanju magistralne ceste M-17 s obzirom na to da se jedino na ovom području trasa autoceste poklapa s postojećom magistralnom cestom.

Radovi se izvode na izgradnji trase autoceste. Izvode se radovi na raščišćavanju terena, iskopu i nasipanju najvećim dijelom na izmještenoj magistralnoj cesti M-17 i djelomično na trasi autoceste, radovi na izgradnji AB potpornih zidova i geotehnički radovi.

Izgrađeni su potputnjaci Nemila sjever i Odmorište, kao i pločasti i cjevasti propusti ispod trupa autoceste i izmještanje magistralne ceste. Izvedeni su AB potporni zidovi M17-1, M-17-3 i M17-4 kao dio magistralne ceste M17, a koji se nalaze uz korito rijeke Bosne. Iznad ovih zidova vrši se izgradnja potpornog zida od armiranog tla.

U toku su radovi na objektu regulacije korita Nemilske rijeke, te su završeni AB potporni zidovi Z4 i Z5 u blizini postojećeg mosta u Nemiloj. Počela je izgradnja rondoa na izmještenoj magistralnoj cesti M17, kao i radovi na produženju mosta u Nemiloj.

Izvođač radova je HGG Insaat Anonim Sirketi, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Adel Al-Obaid Engineering Consultants i Ipsa Institut d.o.o.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 64.956.530,00 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Kuvajtskog fonda za Arapski ekonomski razvoj (KFAED).

VRANDUK-PONIRAK

Radovi na zaštiti kosina potpornih zidova

Trasa autoceste dionice Vranduk – Ponirak na sjeveru se nastavlja na dionicu Nemila – Vranduk i na jugu na dionicu Ponirak – Vraca. Ukupna dužina dionice iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2 koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta ukupne dužine 300 m. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku, zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje.