Home » Na Svjetski dan logopeda, u Zenici otvoren Senzory centar
Zenica

Na Svjetski dan logopeda, u Zenici otvoren Senzory centar

Prilikom redovnih ljekarskih pregleda djece pred upis u školu, više od 50 posto njih upućuje se na pregled logopeda. Već od dobi od 2 godine, kada se uspostavlja jasnija komunikacija sa djetetom, roditelji mogu primijetiti nedostatke u izgovoru.

No, u praksi se roditelji najčešće susreću sa malim brojem termina i sporijom praksom. Razlog je to otvaranja sve većeg broja centara koji se bave ne samo logopedskim nego i uslugama socijalnih pedagoga i psihologa koji se bave zdravljem djece, ali i odraslih.

Takav jedan otvoren je danas i u Zenici na Svjetski dan logopeda.

Imati centar u kojem su sve intervencije dostupne na jednom mjestu uz stručan kadar – za roditelje je spas.

“Sve usluge koje danas dobijaju u državnim ustanovama su na principu jednog dolaska sedmično – je to mnogim našim klijentima nedovoljno”, objašnjava Nedim Patković, rukovodilac Senzory centra.

Sve su češće i dijagnoze poremećaja pažnje, depresije i anksioznosti kod školaraca. Ovako teške dijagnoze naročito su problematične u uzrastu kada djeca ne znaju mehanizme suočavanja sa stresnim situacijama. Stoga je važno na vrijeme prepoznati alarme da bismo djelovali na vrijeme.

“Ako djeca pokažu agresivno ponašanje, ako se povlače, nisu zainteresovani, imaju manjak energije ili lošiji apetit, ne žele iži u skolu, ne žele izvršavati zadatke – sve su to neke indikacije da se trebaju obratiti stručnoj osobi i potražiti savjet”, navodi Muhamed Karčič, psiholog i psihoterapeut u Senzory centru.

Savremeni svijet digitalnih tehnologija i brzina uslovili su i način života djece. No, iako su često uskraćeni, pokret je polazna tačka za razvoj brojnih problema u razvoju. Stoga je postojanje senzorne sobe od iznimnog značaja za njihovu terapiju i liječenje.

“Tu bi djeca dobila ono što im priroda traži – da bi došli do bilo kojeg razvoja. Baza razvoja svakog područja je pokret – djeca, nažalost, danas nemaju takve uslove. Evo – imamo mi senzornu sobu da pokažemo roditeljima šta je ono što djeci po prirodi treba”, poručuje Jasmina Pašalić, socijalna i senzorna pedagoginja u Senzory centru.

Praćenje fizičkog i psihičkog razvoja djeteta nužan je i prioritetni zadatak svakog roditelja, kao i to da na prvi signal reaguje u saradnji sa stručnjacima da bi se zajedničkim djelovanjem reagovalo na vrijeme.

federalna.ba