Home » KRIVAČE – Prigradsko naselje u Zenici
Zenica

KRIVAČE – Prigradsko naselje u Zenici

U saradnji sa you tube kanalom Zenica kroz objektiv donosimo vam priče o mahalama, ulicama i dijelovima grada u Zenici.

Naselje Krivače pripada mjesnoj zajednici Brist, kroz koje se čitavom dužinom pruža istoimena ulica Krivače, a smješteno je na sjevernim padinama Volovske glave.

Gledajući iz pravca grada,sa desne strane naselja nalazi se brdo Golubak sa svojim najvišim vrhom od 406 metara,te naseljena mjesta uz rijeku Kočevu, a to su Zacarina, Rujev do i Vardište.

Krivače su u prošlosti još za vrijeme Osmanske uprave, važile za bitno vodno izvorište po Zeničku kasabu.

Naime,još prije 1855. godine Zenica je imala neku vrstu javnog vodovoda. Istina, voda iz tih javnih vodovoda u to doba nije se razvodila po kućama, ali se u principu sa izvora sa okolnih brda, između ostalog i Krivača dovodila drvenim ili zemljanim čunkovima na javne česme u naselju (u gradu), pa se tako sa brda ovog naselja, poviš Zukića mahale, voda se u zemljanim čunkovima dovodila na česmu pred Kočevsku, odnosno Sulejmanija džamiju.

U naselju Krivače smješteno je udruženje “MEDICA” ZENICA, osnovano 20.03.1997. godine na osnovu rješenja kod općinskog suda u Zenici.

Kao stručna nevladina organizacija, koja od aprila 1993. godine kontinuirano pruža psiho-socijalnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama ratnog, a potom i poratnog nasilja, uključujući žrtve ratnih silovanja i ostalih oblika ratne torture, te seksualnog nasilja u mirnodopskim uslovima; žrtve porodičnog nasilja, kao i žrtve trgovine ljudima.

Na samom vrhu brda Golubak sa nadmorskom visinom od 406 metara, nalazi se interesantan manji ,Sportsko rekreativni centar i izletište sa šadrvanima.

Centralni dio ovog izletišta svakako zauzima prelijepi teren za mali nogomet, a sama pozicija izletišta sa kojeg se pruža fantastičan pogled na grad, stvara prelijep ugođaj kod posjetilaca ovog izletišta.