Home » Koridor Vc i dionica Nemila-Vranduk iz zraka
Zenica

Koridor Vc i dionica Nemila-Vranduk iz zraka

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Vranduk, potpisan je 28. veljače/februara 2022. godine.

Izvođač radova je HGG Insaat Anonim Sirketi. (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova je Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 64.956.530,00 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Izgradnja dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Kuvajtskim fondom za Arapski ekonomski razvoj (KFAED).

TEHNIČKI OPIS:

Ova dionica se nastavlja na dionicu Poprikuše – Nemila, početak je u Topčić Polju, a kraj na lokaciji iznad naselja Stara Stanica. Ukupna dužina poddionice je 5,67 km i gradi se prema FIDIC Uvjetima Ugovora o građenju – „Crvena knjiga“.

Autocesta je projektovana sa dva, razdjelnim pojasom odvojena kolnika, koji će imati po dvije vozne trake širine 3,75 m i jednu zaustavnu traku širine 2,50 m. Na trasi autoceste projektovani su sljedeći objekti: vijadukt “Stara Stanica” dužine l=38,0 m i 4 podvožnjaka.
Na izmještenom dijelu magistralne ceste, na potezima gdje trasa magistrale dolazi u koliziji sa rijekom Bosnom gradiće se dva mosta M1 i M2 oba dužina l=185,0 m. Također, planirana je izgradnja i jednotračne kružne raskrsnice u naselju Nemila.
U sklopu izgradnje poddionice Nemila – Vranduk izvodi se i regulacija rijeke Bosne kroz Nemilu u dužini oko 3,0 km.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

U izvještajnom periodu na gradilištu su izvođeni radovi na izgradnji trase autoceste i izmještanja magistrale ceste M17 i to: radovi na raščišćavanju terena, radovi na iskopu i nasipanju, radovi na izgradnji potputnjaka, AB potpornih zidova, geotehnički radovi, izgradnja propusta, izmještanja instalacija i sl.

Izvođač je izveo AB objekte potputnjaka („Nemila Sjever“ i „Odmorište“) kao i većinu pločastih i cjevastih propusta ispod trupa autoceste i izmještene magistralne ceste. Završeni su komplet radovi na izmještanju dijela magistralne ceste M 17 od profila P104 do profila P178. Podnijet je zahtjev prema nadležnom ministarstvu (Fed.min.prostornog uređenja) za dobivanje upotrebne dozvole ovog dijela magistralne ceste. Nakon što se dobije upotrebna dozvola saobraćaj će se preusmjeriti na novu cestu, a time će se omogućiti izvođenje radova na većem dijelu trase autoceste. Izvedeni su AB potporni zidovi M17-1, M-17-3 i M17-4 kao dio magistralne ceste M17, a koji se nalaze uz korito rijeke Bosne. Potporni zid M17-2 izveden je u procentu od 90% kompletnosti. Završeni su AB radovi na objektu regulacije korita Nemilske rijeke, te su završeni AB potporni zidovi Z4 i Z5 u blizini postojećeg mosta u Nemiloj. Također je završena izgradnja dodatnog raspona postojećeg mosta u Nemiloj. Završena je izgradnja komplet kružnog toka na novoj izmještenoj cesti M 17 u Nemiloj. Izvode se geotehnički radovi na zaštiti kosina primjenom ugradnje mlaznog betona, armaturnih mreža i geotehničkih sidara.