Home » Kantonalna bolnica Zenica, cijeli kompleks iz zraka
Zenica

Kantonalna bolnica Zenica, cijeli kompleks iz zraka

VIDEO: Kantonalna bolnica Zenica, cijeli kompleks iz zraka- Kantonalna bolnica Zenica je bolnica koja sekundarnom i dijelom tercijarnom zdravstvenom zaštitom pokriva područje Zeničko-dobojskog kantona. Osnovana je 1953. godine. Služi kao nastavna baza za učenike Srednje medicinske škole Zenica. Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 2016. godine osnovan je Medicinski fakultet u Zenici, pa je ova bolnica u procesu preregistracije u kliničku ustanovu tercijarnog tipa.

Zenička bolnica osnovana je 1953. godine da osigura bolničku zaštitu za stanovnike tadašnjeg sreza Zenica. Godine 1959. izgrađen je kompleks zgrada u kojim se bolnica i danas nalazi. U međuvremenu, u kompleksu su izgrađene i dodatne zgrade koje su povećale kapacitet bolnice. Danas bolnica pruža usluge za stanovnike južnog dijela Zeničko-dobojskog kantona (Zenica, Visoko, Kakanj, Breza, Vareš, Žepče, Zavidovići).

Hvala na ustupljenom videu.

Zapratite Youtube kanal DroneKamenjaš