Home » Hoće li biti smijenjen policijski komesar u Zeničko-dobojskom kantonu?
BIH

Hoće li biti smijenjen policijski komesar u Zeničko-dobojskom kantonu?

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je izmjene kantonalnog Zakona o unutrašnjim poslovima. Dok opozicija ističe da su intervencije urađene mimo svih procedura, ali i to da je sve urađeno samo priprema za smjenu policijskog komesara, aktuelna vlast u ZDK tvrdi da su Zakon vratili u formu kakav je bio i prije dvije godine, kada je bivša kantonalna skupštinska većina mijenjala Zakon o unutrašnjim poslovima u kantonu.

Izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, preciznije, izmijenjeni dio koji precizira da policijski komesar, koji je imenovan po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme njegovog imenovanja, ako se utvrdi da nema potrebne uslove po novom zakonu, može biti razriješen prije isteka mandata. Ovo je, prema tvrdnjama opozicije, priprema scenarija za smjenu aktuelnog policijskog komesara u ZDK, objavio je BHRT.

FAHRUDIN ČOLAKOVIĆ, zastupnik SDA u Skupštini ZDK

“Skupštinska većina nije bila zadovoljna sa trenutnim komesarom i napravila je ambijent u kojem će ga smijeniti sa penzionerima, izbacili su iz trenutnog zakona ukoliko komesar ispunjava uslove za penzionanje da ne može biti kandidat”.

Zakonske izmjene inicirao je Klub zastupnika BHI-Kasumović Fuad, pravdajući to vraćanjem zakona u formu iz 2021. godine kada su, također, vršene intervencije na zakon nakon kojih je bivši komesar penzionisan. Za razliku od zastupnika njegove stranke, predsjednik BHI-Kasumović Fuad otvoreno je u više medijskih nastupa najavio smjenu policijskog komesara ZDK.

FUAD KASUMOVIĆ, predsjednik BHI-KF (Izvor: 072info.com 19. mart 2023.)

“Ja sam izričito tražio mjesta koja trebam skinuti, komesara i to…Da postavim ljude, komesara koji nije moj, razumijete, da ne budem ja vladar toga. Neka bude narodni i apsolutno me ne zanima”.

AMELA GRANIĆ, zastupnica BHI-KF u Skupštini ZDK

“Vratili smo, ustvari, stanje kakvo je bilo i prije izmjene i time pokazali da želimo transparentnost u radu policije, da želimo unaprijediti profesionalnost i neovisnost policije i smanjiti politički uticaj na policiju i pružiti ruku Evropskoj uniji”.

Nakon što je izmijenjeni Zakon stupio na snagu, članovima Vlade i Skupštine ZDK pismeno se obratio policijski komesar koji je upozorio na, kako je navedeno u dopisu, neustavne odredbe u novom Zakonu, a posebno kao sporno istaknuta je retroaktivna primjena zakona što može za posljednicu imati parnični i krivični postupak. Policijski komesar ZDK naglašava i to da je u dva navrata za svoj rad ocijenjen kao uspješan.

RUSMIR ŠIŠIĆ, policijski komesar Uprave policije MUP-a ZDK

“Nakon što je usvojen izvještaj o radu Uprave policije na Skupštini ZDK, nakon što nema nijednog težeg krivičnog djela koje nije razriješeno na području ZDK, meni se logičkim nameće takav zaključak da neko ima nekakav drugi interes, a ne interes sigurnosti građana, kao što se to pokušava predstaviti u javnosti”.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dalo pozitivno mišljenje na izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima, kao ni Sekretarijat za zakonodavstvo ZDK koji je ukazao na manjkavosti novog Zakona. Sudeći prema suprotnim stavovima vlasti i opozicije, ono što je izvjesno je to da će, ukoliko Nezavisni odbor kao jedini ovlašteni organ pokrene aktivnosti smjene policijskog komesara ZDK, uslijediti sudski procesi koji će dati konačan odgovor o tome da li i ko krši zakone i propise kantona i države.