Home » Gradovima i općinama odobrena sredstva za sufinansiranje kapitalnih projekata
Zenica

Gradovima i općinama odobrena sredstva za sufinansiranje kapitalnih projekata

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost ministrici za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Draženski Subašić da potpiše ugovore s općinama i gradovima o prenosu sredstava u iznosu od 2,7 miliona KM za sufinansiranje kapitalnih projekata u 2023. godini. Radi se o sredstvima podrške za kapitalne investicije iz Budžeta Federacije BiH.

Prema riječima ministrice finansija Dženane Čišije, koja je vodila današnju sjednicu, Gradu Zenica odobrena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za projekat “Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici (1. faza)”, Općini Tešanj odobreno je 500.000,00 KM za projekat “Izgradnja sportske dvorane u Jelahu”, Općini Doboj Jug 400.000,00 KM za projekat “Rekonstrukcija i izgradnja sportskog centra Doboj Jug (1. faza)”, a Općini Kakanj odobreno je 300.000,00 KM za projekat “Rekonstrukcija i nadogradnja objekta Gradske biblioteke Kakanj”.

Gradu Zavidovići odobreno je ukupno 500.000,00 KM za dva projekta – “Termoizolacija zidova i zamjena vanjske stolarije na zgradi JU Kulturno-sportski centar Zavidovići” (300.000,00 KM) i “Izgradnja pomoćnog terena sa pratećim sadržajem za nogomet uz Gradski nogometni stadion Zavidovići” (200.000,00 KM).