Home » Dvanaesti maj je Međunarodni dan sestrinstva
Svijet

Dvanaesti maj je Međunarodni dan sestrinstva

Dvanaesti maj je Međunarodni dan sestrinstva. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je “Naše medicinske sestre-tehničari. Naša budućnost”, čime se ističe neophodnost djelovanja kako bi se sestrinstvo suočilo s globalnim zdravstvenim izazovima i poboljšalo zdravlje za sve.

Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac istakao je na nedavno obilježavanju ovog dana u sarajevu da je to prilika da se oda priznanje neprocjenjivom doprinosu i nemjerljivoj ulozi medicinskih sestara-tehničara, koje iskazuju enormne napore u pružanju svakodnevne kvalitetne skrbi svim bolesnicima.

Sestrinska radna snaga u svakom zdravstvenom sistemu i svijetu prepoznata kao vitalna radna snaga. Ne postoji zdravstveni sistem koji je moguće organizirati na kredibilan način bez jakih educiranih, kompetentnih i kredibilnih medicinskih sestara. One čine više od 50% zaposlenih u zdravstvenom sistemu.

Od 2012. godine projekat „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes)“ pruža intenzivnu podršku relevantnim partnerima u jačanju sestrinske profesije i pružanju kvalitetnih usluga medicinskih sestara-tehničara svima, a osobito socijalno isključenim skupinama stanovništva.

Postignuti uspjesi se ogledaju u provedenoj obuci za stručno usavršavanje (obučeno preko 4.500 medicinskih sestara), revidiranim nastavnim planovima i programima i opremljenim kabinetima kliničkih vještina na osam fakulteta zdravstvene njege, dodijeljenim stipendijama za 60 studenata master i doktorskih studija zdravstvene skrbi, usvojenim standardnim operativnim procedurama (290), te novoobučenim medicinskim sestrama-tehničarima za rad u zajednici (352 u 20 općina).

Kao rezultat toga, više od 1.000.000 ljudi u BiH ima pristup proširenim uslugama zdravstvene skrbi u zajednici. Projekat financira Vlada Švicarske, a provode Fondacija fami (BiH) i Ženevske univerzitetske bolnice u suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i zdravstvenim institucijama diljem BiH.

Dvanaesti maj kao datum se povezuje sa rođenjem začetnice modernog sestrinstva Florens Najtingel (Florence Nightingale).

Medicinske sestre – tehničari su najbrojniji zdravstveni radnici u svakom zdravstvenom sistemu – u svijetu ih ima preko 30 miliona, u Bosni i Hercegovini dvadesetak hiljada.

Komora medicinskih sestara/tehničara ZDK (KMST ZDK) već nekoliko godina obilježava Dan sestrinstva edukativno-promotivnim naučno-stručnim skupovima.

Samo u Zeničko – dobojskom kantonu djeluje oko tri hiljade medicinskih sestara/tehničara i akušerki/babica.

SZO/WHO je dala nekoliko preporuka i to ulaganje u obrazovanje medicinskih sestara i babica, zapošljavanje većeg broja specijaliziranih medicinskih sestra, ulaganje i jačanje liderskih vještina medicinskih sestara i babica, jačanje i prepoznavanje sestrinske uloge u zdravstvenom sistemu, te pružanje podrške zdravstvenim radnicima u jačanju i provođenju promocije zdravlja i prevencije bolesti, a koji su ključni za dalji razvoj sestrinske profesije u budućnosti.