Home » Članovi Vlade i Skupštine ZDK zasadili stabla za Dan planete Zemlje
BIH

Članovi Vlade i Skupštine ZDK zasadili stabla za Dan planete Zemlje

Članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona i predsjedavajući Skupštine ZDK Ćazim Huskić zasadili su danas nekoliko stabala oko zgrade sjedišta ovog kantona povodom 22. aprila – Dana planete Zemlje, čime su ukazali na potrebu zaštite životne sredine. U tome su im asistirali zaposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK.

-Na ovaj smo način poslali poruku da se svi moramo truditi i paziti na naš okoliš te da na taj način ova poruka stigne do svih građana, a prvenstveno ZDK-a. Da čuvamo naš okoliš, da ulažemo te da na taj način sačuvamo našu planetu Zemlju – kazao je premijer ZDK Mirnes Bašić.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvi i vodoprivredu Mirsad Hadžić napomenuo je kako su i ove godine raspisali javni poziv za dodjelu sadnica i vlasnicima privatnih šuma. On je napomenuo da su svima koji su pokazali interes dostavljene sadnice.

-Svaki pojedinac može dati svoj primjer sadnjom sadnica drveća. Vlada se na ovaj način odazvala i poslala poruku da svako u svom dvorištu može uraditi sličnu stvar – kazao je ministar Hadžić.

Direktorica KU za šumarstvo ZDK Nevezeta Elezović rekla je da je odziv vlasnika privatnih šuma na ovogodišnji javni poziv bio jako slab, jer se prijavilo tek 15-ak zainteresiranih, od kojih samo jedan vlasnik privatnih šuma sa područja Grada Zenica.

-Uprava pruža stručnu pomoć kod sadnje u privatnim šumama i dodjeljujemo sadni materijal, ali, bez obzira što učinimo sve napore, nije visok odziv. Građani, jednostavno, nemaju dovoljno vjere da će dočekati dobrobit od sadnje. U tom dijelu ne možemo popraviti stanje, jer ne možemo protiv volje građana – ističe Elezović.