Copyright

Zenica.tv je vlasnik svih sadržaja na ovom sajtu, osim ako nije navedeno drukčije. Za komercijalni prijenos, korištenje i objavu sadržaja sa ove stranice, pod bilo kojim okolnostima, na webu, društvenim mrežama i slično, potrebna je pismena saglasnost Zenica.tv, i to za svaki pojedinačni slučaj.

Korištenje na privatnim profilima društvenih mreža dozvoljeno je, u razumnoj mjeri, isključivo putem “dijeljenja” linka.

REUPLOAD SADRŽAJA NA BILO KOJOJ DRUGOJ STRANICI NIJE DOZVOLJEN, UKOLIKO JE SADRŽAJ POSTAVLJEN NA NAŠEM YOUTUBE ILI FACEBOOK KANALU. Ukoliko se radi o sadržaju kojeg smo mi preuzeli embed/copy/share opcijama, saglasnosti trebate tražiti od navedenog vlasnika materijala.

Vezani sadržaj